От  създаването си до сега, Great Wall Motors Company, собственик на марката  HAVAL, следва безусловно принципа на  непрекъснато усъвършенстване, както на производствения процес, така и на технологиите и материалите влагани в произвежданите автомобили. Водени от стремежа – компанията да се превърне в един от лидерите в автомобилното производство от GWM инвестират повече от 4 милиарда евро в непрекъснато разширяване на своята мрежа от научно-изследователски центрове. Към момента компанията разполага с 8 R&D центъра, от които в САЩ – 1, Европа – 2, Япония – 1, Корея – 1, Индия – 1, Китай – 2. В тях са заети над 10 000 висококвалифицирани експерти , сред които и 400 международни експерта от над 20 страни , като Германия, САЩ, Франция, Япония и др.

В бъдеще GWM ще продължава да инвестира в научноизследователска и развойна дейност, за да отговори на глобалните тенденции и се превърне във водещ SUV производител.

Отговор на дневния въпрос: Към момента компанията разполага с 8 R&D центъра, от които в САЩ – 1, Европа – 2, Япония – 1, Корея – 1, Индия – 1, Китай – 2.