GWM HAVAL DARGO 4X4 SUV зелен цвят, черен фон, оферта 1.99% лихва, ОББ, Интерлийз.

DARGO

 

Първоначална вноска

8 368 лв. с ДДС

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 83 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% от цената на автомобила, ГПР 8,15% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

Месечна вноска

750 лв./месец

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 83 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 30% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 9,65% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

1,99% лихва

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 83 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 8,15% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

 

Червен GWM SUV Haval H6 4x4, 1.99% лихва, ОББ, Интерлийз. лизинг

H6

 

Първоначална вноска

7 568 лв. с ДДС

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 75 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% от цената на автомобила, ГПР 8,17% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

Месечна вноска

679 лв./месец

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 75 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 30% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 9,68% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

1,99% лихва

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 75 680 лв. с ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 8,17% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

 


POER

 

Първоначална вноска

6 830 лв. без ДДС

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 68 308 лв. без ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% от цената на автомобила, ГПР 8,16% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

Месечна вноска

498 лв. без ДДС /месец

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 55 567 лв. без ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 30% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 9,70% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

 

1,99% лихва 

Промоционалната плаваща лихва 1,99%, базирана на КЛП на БНБ, е за лизингови условия, предложени от „OББ Интерлийз“ЕАД за сключени договори до 15.05.2024 г. за цена на автомобила 68 308 лв. без ДДС, срок на договора 60 месеца, при първоначална вноска 10% и остатъчна стойност 20% от цената на автомобила, ГПР 8,16% с включени разходи за регистрация и застраховка Каско за целия период при застраховател „ДЗИ-Общо застраховане” АД и такса за разглеждане 1,25 % от цената на автомобила.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ